De verwachting is dat het aantal langdurige zieken in 2016 zal afnemen omdat de begeleiding rondom de zieke werknemer is verbeterd, er een andere bedrijfsarts is aangesteld, er intensiever contact is tussen de directie en de bedrijfsarts. Verder wordt aan de directies een training aangeboden door het Vervangingsfonds: “Werken, iedereen wordter beter van".

Verder zijn de preventieve maatregelen uitgebreid: Coo7 (een interactief HRM-instrument dat inzicht, overzicht en toezicht biedt vanuit een digitaal bekwaamheidsdossier), VO&OC en het stimuleren van mobiliteit.


Uit de Risico Inventarisatie en -Evaluatie en de tweejaarlijkse enquête van Beekveld & Terpstra blijkt dat een groot deel van het personeel zich zowel fysiek als sociaal-emotioneel veilig voelt op de werkvloer. In het schooljaar 2016-2017 zal er opnieuw een RI&E afgenomen worden. Werkdruk is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Jaarlijks worden collega’s nageschoold in het kader van fysieke veiligheid (BHV, interne contactpersonen en preventiemedewerkers).