Aan de eindtoets basisonderwijs van cito hebben bij Voila 315 leerlingen uit groep 8 deelgenomen. Geen enkele leerling heeft de toets niet gemaakt. Van deze leerlingen zijn de scores van 11 leerlingen uitgevinkt. Bij 10 leerlingen ging dit om een late instroom (groep 7 of 8), bij 1 leerling was er sprake van een eigen leerlijn met indicatie praktijkonderwijs.

De ruwe score van de scholen wordt vergeleken met de schoolgroep waartoe zij behoren. De school-
groepen worden ingedeeld op de weging die voor de hele school geldt. Een weging wordt toegekend bij een lager opleidingsniveau van ouders. Binnen Nederland zijn 100 schoolgroepen; schoolgroep 0 heeft geen kinderen met een weging, bij schoolgroep 100 hebben alle kinderen een weging.

Voila heeft scholen in schoolgroep 0 tot en met schoolgroep 13 (zie tabel).
Dit schooljaar wordt de citoscore niet gebruikt om leerlingen geplaatst te krijgen op het voortgezet onderwijs, maar de inspectie gebruikt de schoolscore om een beeld te hebben van een deel van de onderwijskwaliteit. Een school moet met de schoolscore tussen de onder- en de bovengrens van de schoolgroep scoren om een voldoende te genereren; wanneer een school boven de bovengrens scoort van de schoolgroep waartoe zij behoort, krijgt zij de beoordeling goed, een school die onder de ondergrens scoort, krijgt een attendering. Een attendering is een waarschuwing om te voorkomen dat de school het predicaat zwak krijgt. Dit gebeurt bij driemaal achter elkaar een attendering.

Binnen Voila is er op dit moment geen zwakke school, of scholen die risico lopen om dat binnen 3 jaar te worden. Vijf scholen hebben dit jaar een ‘goed’ gekregen als inspectiebeoordeling op de eindtoets. Vorig jaar waren dat er twee.
Zeven scholen waren volgens de inspectienormen voldoende, waarvan 4 onder het gemiddelde van de schoolgroep, maar wel binnen de bandbreedte. Hier ligt nog een uitdaging om de ambitie waar te maken.

Bij één school kon de inspectie nog niet het predicaat voldoende geven, maar in overleg met de inspectie is het verhaal achter de score voldoende reden om bij een schoolbezoek de opbrengst als voldoende te bestempelen. Technisch gezien is het niet mogelijk om nu al uit te vinken. Schooldirecteuren schrijven een analyse waarin zij het proces en de resultaten van de eindtoets beschrijven. Het verhaal achter de scores is minstens zo belangrijk. Voila vindt het belangrijk dat scholen zelf verantwoording afleggen over de eindopbrengsten. Over de gehele lijn scoort Voila beter dan vorig jaar.